Αν έχετε ακίνητο και βρίσκεστε σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό μπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση του.

Αναλαμβάνουμε, μετά από εξουσιοδότηση δική σας , την άμεση και έγκυρη είσπραξη ενοικίων καθώς και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας σας για σωστή και καλή χρήση σε περίπτωση που το έχετε ενοικιάσει και βρίσκεστε μακριά.

Επίσης σε περίπτωση που λήξει το ενοικιαστήριο αναλαμβάνουμε την εκ νέου ενοικίαση του μετά βεβαίως από δική σας εξουσιοδότηση και εντολή.